Hökåsenskolan

Övningsförskola/övningsskola

Övningsskola Hökåsen

Länk till webbplats

www1.vasteras.se/hokasenskolan/

Kontaktperson

Katarina Kumlin
katarina.kumlin@vasteras.se
021- 39 44 01

Rektor/Förskolechef

Curt-Åke Larsson
curt.ake.larsson@vasteras.se