Norra Vallby förskola

Övningsförskola/övningsskola

Övningsförskola 1 Västerås

Länk till webbplats

www1.vasteras.se/norravallbyforskola/om-forskolan/om-forskolan.shtml

Kontaktperson

Anna Lindström
anna.lindstrom@vasteras.se
021-39 85 16

Rektor/Förskolechef

Erica Carlsson
erica.carlsson@vasteras.se